Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger.

Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.