Verpleging en verzorging

Zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Zorg door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Synoniemen: VV.