Data van de MLZ

Alle cijfers van de MLZ zijn beschikbaar via StatLine MLZ. In StatLine MLZ kunt u zelf tabellen en grafieken samenstellen. Deze kunt u vervolgens online bekijken, printen of downloaden. De gegevens van StatLine MLZ zijn beschikbaar als open data.

StatLine MLZ

Op de homepage van StatLine MLZ kunt u tabellen zoeken op trefwoord, op thema of op de kaart. De cijfers op StatLine MLZ zijn ingedeeld volgens dezelfde 6 thema’s als op deze website. Als u een tabel heeft gekozen kunt u zelf bepalen welke gegevens u in de tabel wilt zien. De tabel die u vervolgens krijgt kunt u naar wens anders indelen of de inhoud ervan weer aanpassen.

Als u op een link klikt bij een van de kerntabellen op deze website, komt u direct uit bij dezelfde tabel op StatLine MLZ. Deze tabel kunt u vervolgens in de meeste gevallen uitbreiden of anders indelen.

Kijk voor meer hulp bij het gebruik van StatLine MLZ op de uitlegpagina.

Onderzoek laten uitvoeren

Heeft u een vraag die niet beantwoord kan worden met de beschikbare tabellen? Neem dan contact met ons op. Het is namelijk mogelijk dat uw vraag toch beantwoord kan worden door tabellen op een andere manier samen te stellen. Ook kunnen andere CBS-bestanden of uw eigen bestanden worden gekoppeld aan de MLZ-gegevens.

Afhankelijk van uw wensen, kunt u het onderzoek door CBS laten uitvoeren of onder bepaalde voorwaarden zelf uitvoeren. Meer informatie over beide mogelijkheden en de kosten ervan vindt u op CBS.nl.

Open data

De gegevens van de monitor langdurige zorg worden aangeboden als open data via StatLine MLZ. Open data is (overheids-)data die op eenduidige manier elektronisch beschikbaar wordt gesteld op een wijze dat programmeurs hier direct gebruik van kunnen maken voor allerlei toepassingen. Vanuit (combinaties van) dit soort data kunnen veel nieuwe soorten diensten en apps ontwikkeld worden. Vaak zal dit in de vorm van apps voor smartphones en tablets zijn, maar ook voor pc-gebruik of andere apparaten zijn toepassingen goed mogelijk.

De MLZ maakt gebruikt van OData om open data aan te bieden. Het Open Data Protocol (OData) is een open protocol welke beschrijft hoe RESTful APIs op een eenvoudige manier gemaakt en bevraagd kunnen worden.

Meer informatie over OData is te vinden op OData.org en Wikipedia.