Disclaimer

De uitvoering van Monitorlangdurigezorg.nl is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De juridische kaders waarbinnen CBS met privacygevoelige informatie om mag gaan zijn strikt geregeld in de CBS-wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht en wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. CBS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. CBS kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website.