Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - December 2019

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

MLZ Website is vernieuwd

De website van de MLZ heeft vanaf 3 december 2019 een nieuw uiterlijk gekregen. Met het nieuwe uiterlijk sluit de website duidelijker aan bij de diverse overheidswebsites. Daarnaast heeft de vernieuwing de beveiliging van de website nog verder versterkt. Alle publicaties waaronder maatwerktabellen en nieuwsberichten zijn beter vindbaar, waarbij via een filter gezocht kan worden op basis van trefwoord, thema, periode en type publicatie. De nieuwe website bevat alle oorspronkelijke informatie en kan gevonden worden via de bekende url www.monitorlangdurigezorg.nl. MLZ-StatLine is niet gewijzigd.

Nieuw! Relatie indicatie en gebruik Wlz-zorg

Op basis van een koppeling van indicatie- en declaratiegegevens op persoonsniveau over Wlz-zorg is een nieuwe tabel verschenen die de relatie tussen de toegang tot de Wlz en het gebruik van Wlz-zorg in beeld brengt. Deze gegevens zijn afkomstig van het CIZ (indicaties), Vektis (declaraties zorg in natura) en de SVB (declaraties pgb). Hiermee wordt voor alle personen met een Wlz-indicatie op peildatum duidelijk of zij op dat moment gebruik maken van Wlz-zorg en met welke leveringsvormen zij de zorg ontvangen. Bekijk de nieuwe tabel "Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp" op MLZ StatLine.

Statistieken over 2018

De MLZ is dé bron voor cijfers over de langdurige zorg. Cijfers over 2018 zijn inmiddels beschikbaar voor alle onderwerpen. Gegevens over 2018 zijn te raadplegen bij de kerncijfers over Bevolking, Indicatie, Gebruik, Toegankelijkheid, Uitgaven en volume en Eigen bijdrage en op MLZ-StatLine.

Kerncijfers

Maatwerkonderzoek: ‘Verschillen in casemix tussen verpleeghuizen’

Op de MLZ verschijnen regelmatig publicaties naar aanleiding van maatwerkvragen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS onder andere onderzoek uitgevoerd naar verschillen tussen verpleeghuizen in productie en in cliëntsamenstelling.

Verschillen in casemix tussen verpleeghuizen