Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - Februari 2021

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Maatwerkonderzoek gerelateerd aan COVID-19

Vanaf begin mei 2020 worden er op de MLZ cijfers gepubliceerd die samenhangen met COVID-19. Bekijk de maatwerktabellen gerelateerd aan COVID-19 hier op de MLZ-website.

Twee maatwerktabellen worden wekelijks aangevuld met nieuwe CAK-gegevens over zorggebruik en BRP-gegevens over overledenen:

  • Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 – 2021. Vanaf de publicatie over week 47 van 2020 worden deze cijfers ook uitgesplitst naar GGD en/of veiligheidsregio.
  • Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020-2021

Sinds kort is er ook een StatLinetabel met gegevens over overlijdens naar regio die wekelijks geactualiseerd wordt. Bekijk de nieuwe tabel hier op MLZ-StatLine.

Daarnaast zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de volgende onderzoeken uitgevoerd die gerelateerd zijn aan COVID-19:

  • Overledenen naar maand van overlijden, Wlz-gebruik, doodsoorzaak, veiligheidsregio, 2020 1e halfjaar* Een update van dit maatwerk met de voorlopige gegevens tot en met oktober 2020 zal naar verwachting begin februari verschijnen.
  • Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest (schatting) naar veiligheidsregio, 2020-2021. Bekijk hier het maatwerk onderzoek op de MLZ-Website.

Over deze onderzoeken zijn meerdere nieuwsberichten van het CBS verschenen. Bekijk het meest recente nieuwsbericht hier op de website van het CBS.

Een nieuwe StatLinetabel uitgaven/volume Wlz-zorg in natura

Afgelopen najaar is een nieuwe tabel op MLZ StatLine verschenen met cumulatieve kwartaalcijfers over uitgaven/volume Wlz-zorg in natura op basis van Vektis-declaraties. Deze tabel bevat gegevens over 2018, 2019 en het eerste half jaar van 2020. Bekijk de nieuwe tabel hier op MLZ-StatLine.

Herontwerp Wlz-wachtenden

De tabel met gegevens over wachtenden in de Wlz is uitgebreid. Nieuw is de toevoeging van het aantal actief wachtenden korter dan de treeknorm. De tabel bevat gegevens over 2015-2020. Bekijk de tabel hier op MLZ-StatLine.

Actualisatie met gegevens over 2019 voltooid

De tabellen over indicaties, gebruik, indicatie naar gebruik, eigen bijdrage en uitgaven en volume zijn allemaal geactualiseerd met gegevens over 2019.

Website voldoet redactioneel aan toegankelijkheidseisen

De website is eind 2020 door een onafhankelijk bureau getoetst op de redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. Uit deze toets blijkt dat de website voor dat deel voldoet; het voldoen aan de technische toegankelijkheidseisen wordt naar verwachting door Platform Rijksoverheid Online in de loop van 2021 gerealiseerd.