Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest (schatting) naar veiligheidsregio, 2020-2021

Het verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis de waargenomen sterfte in de afgelopen vijf jaar.

Deze publicatie is een aanvulling op de op 3 december gepubliceerde tabel: Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest (schatting) naar veiligheidsregio, 2020

Let op: In de publicatie van 17 december 2021 is een vervolg op deze tabel gepubliceerd met de regioindeling van 2022 en de verwachte sterfte van 2020-2022 volgens die indeling: Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest (schatting) naar veiligheidsregio (indeling 2022), 2020-2022