Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Was van 1968 tot 2015 de wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg aan mensen met een ernstige beperking door ouderdom, een chronische ziekte, een handicap of langdurige psychische problemen.

Iedereen die in Nederland woonde of werkte was automatisch verzekerd voor deze zorg.

Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Synoniemen: AWBZ