Langdurige zorg

Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben.

Dit zijn ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurige psychische problemen. Langdurige zorg wordt onderscheiden van curatieve zorg, die gericht is op genezing en daardoor anders van aard is en meestal korter van duur. Langdurige zorg wordt ook wel ‘care’ genoemd, curatieve zorg ‘cure’.

Zorg voor mensen die thuis blijven wonen, wordt zorg zonder verblijf of extramurale zorg genoemd; zorg voor mensen die in een instelling wonen, wordt zorg met verblijf of intramurale zorg genoemd.

Een deel van de langdurige zorg wordt geleverd door verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Daarnaast leveren ook de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg langdurige zorg.