Bureau Jeugdzorg

Van 2005 tot 2015 was Bureau Jeugdzorg de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg.

De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordeelden elk verzoek om hulp. Ze stelden vast welke zorg nodig is. Ze begeleidden kinderen, jongeren en ouders of verwezen hen door naar andere hulpverleners. Elke provincie (en sommige regio's) had een Bureau Jeugdzorg.

De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg waren:

  • indicatiestelling voor het verkrijgen van zorg, zowel jeugdzorg als zorg voor jongeren tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen;
  • uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;
  • uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij);
  • jeugdreclassering.

Gegevens die beschikbaar kwamen bij de uitvoering van de eerste taak worden gebruikt voor de MLZ.

Zie de dataleverancier Bureau Jeugdzorg voor informatie over de bijdrage van Bureau Jeugdzorg aan de MLZ.

Synoniemen: BJZ en Bureaus Jeugdzorg