Dataleveranciers

De MLZ is samengesteld met gegevens uit bestaande databestanden van zeven organisaties die deel uitmaken (of uitmaakten) van de keten voor langdurige zorg.

Deze dataleveranciers leveren bronbestanden aan CBS. CBS verwerkt die gegevens en koppelt er in sommige gevallen gegevens aan die CBS zelf heeft. Hier vindt u een overzicht van de dataleveranciers: