Burgerservicenummer

Een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de BRP.

Synoniemen: BSN