Experiment Regelarme Instellingen

Met het Experiment regelarme instellingen is van juni 2011 tot december 2015 onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het terugdringen van administratieve lasten in de langdurige zorg; en het verhogen van de kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van organisaties.

ERAI bestond uit twee onderdelen:

  • Experimenteren: 23 zorgaanbieders hebben een experiment voltooid waarin het verbeteren van de kwaliteit van zorg centraal stond. Zij hebben onder andere geëxperimenteerd met de indicatiestelling, de inkoop en de kwaliteitsverantwoording;
  • Het melden van hinderende regels: bijna 700 meldingen zijn van regels die zorgaanbieders als belemmerend ervaren zijn gemeld bij het ingerichte meldpunt.

Synoniemen: ERAI