Leefeenheid

Het CAK gebruikt het begrip leefeenheid om de samenstelling van een huishouden te beschrijven

De samenstelling van de leefeenheid wordt door het CAK gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg of Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Volgens het CAK is sprake van een leefeenheid wanneer deze aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • bestaat uit één of twee personen;
  • personen zijn 18 jaar of ouder;
  • inwonende volwassen kinderen en ouders tellen niet mee bij de samenstelling van de leefeenheid;
  • personen binnen een leefeenheid verblijven het grootste deel van de tijd samen in de woning;
  • personen binnen de leefeenheid zorgen voor elkaar, financieel en/of medisch: personen hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of zijn fiscale partners of personen verzorgen elkaar bij ziekte, doen boodschappen of koken voor elkaar.