Maximale periode bijdrage

Aan de hand van het bijdrageplichtig inkomen bepaalt het CAK de maximale periodebijdrage (MPB) voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Dit is de standaard gemaximeerde eigen bijdrage voor leefeenheden tot bepaalde bijdrageplichtige inkomensgrenzen. Gemeenten kunnen de maximale periode bijdrage alleen naar beneden bijstellen. De eigen bijdrage kan niet hoger zijn dan de maximale periodebijdrage. De maximale periodebijdrage geldt voor een zorgperiode van vier weken. Eigen bijdragen voor algemene voorzieningen worden via de gemeente geïnd en komen niet terug in de cijfers over bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Synoniemen: MPB