Uitgaven

Kosten van de door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg.

Binnen de MLZ wordt er een onderscheid gemaakt tussen gedeclareerde uitgaven en nagecalculeerde uitgaven.