Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Een tegemoetkoming voor de extra kosten van chronisch zieken en gehandicapten.

De Wtcg was geldig van 2009 tot 2014, waarbij personen in 2014 en begin 2015 nog een tegemoetkoming over 2013 konden ontvangen.

Het CAK bepaalde de hoogte van de compensatie en betaalde deze uit. De laatste tegemoetkomingen voor zorg zonder verblijf zijn begin 2015 uitgekeerd.

Synoniemen: Wtcg