Zorgkantoor

Organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg.

Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in de regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Nederland is verdeeld in 31 zorgkantoorregio's (tot 2017 waren dit er 32). De van oorsprong grootste zorgverzekeraar in de regio vervult de taak van zorgkantoor.

Wlz

Vanaf 2015 hebben de zorgkantoren als taak om Wlz-zorg in natura te kopen in hun regio, cliënten naar de juiste zorg te begeleiden en prijs- en volumeafspraken te maken met zorgaanbieders. Daarnaast kennen de zorgkantoren persoonsgebonden budgetten voor Wlz-zorg toe aan cliënten.

AWBZ

Tot 2015 hadden de zorgkantoren als taak om AWBZ-zorg in natura in te kopen in hun regio, cliënten naar de juiste zorg te begeleiden en prijs- en volumeafspraken te maken met zorgaanbieders. Daarnaast kenden de zorgkantoren persoonsgebonden budgetten voor AWBZ-zorg toe aan cliënten.

De zorgkantoren leggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit verantwoording af over de uitvoering van de van Wlz-zorg (of AWBZ-zorg tot 2015).