Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de curatieve en langdurige zorgmarkt. Bij de NZa staan de belangen van de consument centraal.

De NZa ziet erop toe dat effici├źntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en de kwaliteit zijn gewaarborgd. Haar belangrijkste taken zijn:

  • Regulering: bijdragen aan de verdere invulling van de wetten (beleidsregels en nadere regels over de zorg).
  • Toezicht en handhaving: nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en markttoezicht.
  • Uitvoering: behandeling van individuele casu├»stiek (gevalsbehandeling).

De eerste en tweede taak zijn relevant voor de MLZ. De NZa stelt de instellingsbudgetten vast voor AWBZ-zorg/Wlz-zorg voor zorg in natura. De besteding van de budgetten achteraf wordt door de NZa geregistreerd. Vanaf 2015 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het macrobedrag voor de contracteerruimte vast voor Wlz-zorg (inclusief persoonsgebonden budget).

De bepaling van de omvang en onderdelen van een budget van een zorgaanbieder zijn onderhevig aan beleidsregels van de NZa. Deze beleidsregels bevatten onder meer beschrijvingen van zorgprestaties en tarieven. De onderdelen van de gedeclareerde en nagecalculeerde zorg binnen de MLZ komen overeen met deze zorgprestaties. De NZa publiceert de beleidsregels op haar website.

Zie de dataleverancier NZa voor informatie over de bijdrage van de NZa aan de MLZ.

Synoniemen: NZa