Indicatie

Het thema Indicatie geeft een beeld van het aantal personen in Nederland dat een indicatie heeft voor langdurige zorg.

Vanaf 2015 gaat het om Wlz-indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. Tot 2015 gaat het om AWBZ-indicaties die zijn afgegeven door het CIZ en waar dit expliciet is aangegeven om de AWBZ-indicaties die zijn afgegeven door BJZ.

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) of het aantal personen met een Wlz-indicatie (vanaf 2015).

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november; peildatum kwartaal is de 2e vrijdag van februari, mei, augustus en november.

De volgende tabel betreft indicaties per jaar die zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg. De cijfers zijn uitgesplitst naar grondslag.

Indicatie zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar
20172018201920202021*
Totaal personen292.245296.885307.105312.265340.125
Somatische aandoening60.59558.82058.30557.37558.375
Psychogeriatrische aandoening87.89592.33598.805101.445105.080
Psychiatrische aandoening84.855.9505.9555.80025.020
Lichamelijke handicap23.26525.47527.55028.83530.415
Verstandelijke handicap108.695111.005113.190115.575118.015
Zintuiglijke handicap3.3103.3053.3053.2403.220

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (452 bytes)

Indicatie zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal

Indicatie zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal
2022 1e kwartaal*2022 2e kwartaal*2022 3e kwartaal *2022 4e kwartaal*2023 1e kwartaal*
Totaal ZMV-AWBZ-Wlz345.695349.120353.995357.680359.275
Somatische aandoening59.32559.98560.94561.63561.445
Psychogeriatrische aandoening106.330107.075109.115110.525111.140
Psychiatrische aandoening26.93528.16029.23030.16531.050
Lichamelijke handicap30.76531.12031.38031.55031.465
Verstandelijke handicap119.100119.535120.060120.550120.920
Zintuiglijke handicap3.2403.2503.2703.2553.255

* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (528 bytes)

Op StatLine MLZ zijn meer cijfers te vinden over personen met een indicatie voor zorg met verblijf:

  • Jaarcijfers in deze tabel op StatLine MLZ kunnen worden uitgesplitst naar grondslag en sector en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd.
  • Jaarcijfers in deze tabel op StatLine MLZ kunnen worden uitgesplitst naar zorgzwaartepakket en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en zorgkantoorregio.
  • Kwartaalcijfers in deze tabel op StatLine MLZl kunnen worden uitgesplitst naar grondslag en zorgzwaartepakket.
  • Kwartaalcijfers in deze tabel op StatLine Mlz kunnen worden uitgesplitst naar zorgzwaartepakket en dagbesteding.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicatie AWBZ/Wlz-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ/Wlz-zorg.

Naast de Wlz-indicaties zijn er vanaf 2015 door het CIZ indicaties voor de Wlz-subsidieregelingen afgegeven; cijfers hierover zijn te vinden in de maatwerktabel Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg met grondslag ‘psychische stoornis’. cijfers hierover zijn te vinden in de maatwerktabellen: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 mei 2021.

Tevens zijn op StatLine MLZ cijfers te vinden over de relatie indicatie naar gebruik van Wlz-zorg. Dit zijn jaarcijfers vanaf 2015.

Oudere gegevens over AWBZ/Wlz-indicaties

Naast bovenstaande gegevens over AWBZ/Wlz indicaties zijn binnen dit thema ook oudere cijfers over indicaties te vinden. Het betreft gegevens over zorg zonder verblijf: dit zijn AWBZ-indicaties voor zorg zonder verblijf (tot 2015) en indicaties van Wlz-indiceerbaren met een overgangsregeling vanaf 2015 tot 2017. Daarnaast zijn er gegevens over Indicaties voor zorg zonder en met verblijf.

Ook werden tot 2015 naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg voor jongeren met een psychiatrische aandoening. Tot slot zijn er cijfers over de relatie tussen AWBZ-indicatie en AWBZ/Wmo-gebruik.

Indicatie zorg zonder verblijf

Dit zijn jaar- en kwartaalcijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd tot 2015, Wlz-gefinancierd vanaf 2015 tot 2018). Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar functie.

Indicatie zorg zonder en met verblijf

Dit zijn jaar- en kwartaalcijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd tot 2015, Wlz-gefinancierd vanaf 2015 tot 2018). Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar grondslag.