Indicatie

Foto van het thema Indicatie

Het thema Indicatie geeft een beeld van het aantal personen in Nederland dat een indicatie heeft voor langdurige zorg. Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg die wordt gefinancierd uit de AWBZ of de Wlz. Tot 2015 gaat het om indicaties die zijn afgegeven door het CIZ voor AWBZ-zorg en waar dit expliciet is aangegeven om de AWBZ-indicaties die zijn afgegeven door BJZ. Vanaf 2015 gaat het om Wlz-indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. Naast de Wlz-indicaties zijn er vanaf 2015 door het CIZ indicaties voor de Wlz-subsidieregelingen afgegeven; cijfers hierover zijn te vinden in de maatwerktabel 'Personen met indicatie voor zorg uit Wlz-subsidieregelingen'.

Dit thema bevat drie pagina’s met kerncijfers:

Indicatie zorg zonder en met verblijf

Dit zijn jaar- en kwartaalcijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd tot 2015, Wlz-gefinancierd vanaf 2015). Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar grondslag.

Indicatie zorg zonder verblijf

Dit zijn jaar- en kwartaalcijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf (AWBZ-gefinancierd tot 2015, Wlz-gefinancierd vanaf 2015). Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar functie.

Indicatie zorg met verblijf

Dit zijn jaar- en kwartaalcijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd tot 2015, Wlz-gefinancierd vanaf 2015). Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar grondslag.

Relatie tussen AWBZ-indicatie en AWBZ/Wmo-gebruik tot 2015

Dit zijn jaarcijfers tot 2015 over het aantal personen met een AWBZ indicatie en of AWBZ/Wmo gebruik. Voorheen was dit het afzonderlijke thema 'Relatie Indicatie en gebruik'.