Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen met CIZ-indicaties

Van de personen in de populatie is bekeken of ze in april 2013 jonger of ouder dan 18 jaar waren, en of er voor hun een Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), dan wel Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen-plus is ontvangen.

In Tabel 1 zijn de indicaties voor zorg met verblijf uitgesplitst naar zorgzwaartepakket. In tabel 2 zijn de indicaties voor zorg zonder verblijf uitgesplitst naar functie en leveringsvoorkeur, naar functie en dominante grondslag, en is de gemiddelde zorgomvang uitgesplitst naar functie en naar meer of minder dan 10 uur per week.

Daarnaast is (buiten de populatie) in het bovenste deel van tabel 2 het totaal aantal, en het aantal niet bij het CIZ bekende personen gegeven waarvoor een TOG vergoeding werd uitgekeerd op 1 april 2013.