Publicaties

MLZ publicaties vindt u onder MLZ publicaties.

Onder Overige publicaties vindt u een selectie van andere publicaties over langdurige zorg door de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de MLZ. De cijfers in deze publicaties kunnen afwijken van de cijfers in de MLZ.

In het kader van de MLZ worden soms aanvullende vragen aan het CBS gesteld. De resultaten van deze op maat gemaakte onderzoeksopdrachten vindt u onder Maatwerk.

MLZ Publicaties


Overige publicaties


Maatwerk