Wlz-indicaties en Wlz-zorggebruik: in- en uitstroom per kwartaal, 2015-2019

Voor personen met een indicatie (2015-2019) of declaratie (2015-2018) in de VV, LG, VG, ZG zijn het aantal naar zzp op peildatum kwartaal, en de in- en uitstroom bepaald.

Let op: de tabellen over het Wlz-zorggebruik zijn in oktober 2020 gecorrigeerd voor de herindicering van Wlz-indiceerbaren: geherindiceerde Wlz-indiceerbaren zijn in de nieuwe versie geincludeerd in de populatie.

Van dit maatwerk is een update beschikbaar: Wlz-indicaties en Wlz-zorggebruik: in- en uitstroom per kwartaal, 2015-2019.