Wlz verblijf met wijziging in met of zonder behandeling, 2018

Voor de periode 2009 t/m 2018 wordt, per jaar, het aantal extramurale zorggebruikers in Nederland bepaald, naar zorgfunctie en combinaties daarvan. Voor de periode 2009 t/m 2014 gaat het om gebruik van zorg binnen de AWBZ/ Wmo, en vanaf 2015 om zorggebruik binnen de Wmo(2015) en Zvw-wijkverpleging. Tabel 1 beschrijft het aantal zorggebruikers in de periode 2009 t/m 2014; tabel 2 de periode 2015 t/m 2018.