Wlz verblijf met wijziging in met of zonder behandeling, 2018

Van de personen in de populatie is per declaratie bepaald of er ten opzichte van de in de tijd voorafgaande declaratie een wijziging is opgetreden in het al dan niet hebben van behandeling in het zzp. Bij de declaraties met wijzigingen is tevens bepaald in welke sector het gedeclareerde zzp viel en of de agb-code van de uitvoerder van de prestatie is gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande declaratie.