Chronische en acute aandoeningen naar leeftijd

Voor de respondenten die hebben deelgenomen aan de gezondheidsenquête is eerst bepaald of deze een chronische aandoening  (diabetes, hartinfarct, haartaandoening, kanker, astma, COPD, vernauwing bloedvaten, nieraandoening of beroerte) hebben (gehad).  Vervolgens is bepaald of respondenten een acute aandoening (verkoudheid, bronchitis of longontsteking, oorontsteking, infectie nieren of blaas, braken, diarree) hebben gehad in de afgelopen 2 maanden.