Personen van 18 tot 60 jaar, met bijdrageplichtig Wlz-gebruik naar veiligheidregio

De tabel beschrijft personen van 18 tot en met 59 jaar op 1 januari 2020 met bijdrageplichtig Wlz gebruik op 1 april 2021. Van deze personen is op 1 april 2021 bepaald welke leveringsvorm  (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij zorg ontvingen. De sector van Wlz-zorg is bepaald aan de hand van het zzp. Tevens is volgens het BRP bepaald in welke veiligheidsregio zij woonden op 1 april 2021.