Personen met VV09b als eerste Wlz-indicatie naar aansluitende indicatie voor Wlz-zorg, 2015-2020*

Personen met een indicatie voor een VV09b zorgprofiel die daarvoor geen Wlz-indicatie hadden; hiervan is bepaald of zij aansluitend aan (3 dagen voor/na) de VV09b indicatie een indicatie voor Wlz-zorg hadden (inclusief subsidieregelingen en ELV). Van personen zonder aansluitende indicatie is voorts bepaald of zij binnen 365 dagen na afloop van de VV09b indicatie een Wlz indicatie hadden. Personen die zijn overleden tijdens de looptijd van de VV09b indicatie zijn in een aparte kolom getoond.  Bij personen die na een VV09b indicatie aansluitend (3 dagen voor/na afloop) een nieuwe VV09b indicatie hadden, is gekeken vanaf de einddatum van die indicatie.