Aantal personen met logeeropvang in de Wlz, per leeftijdsgroep

Dit maatwerk gaat over het aantal personen dat gebruikt maakt van Wlz-zorg vanuit een mpt waarvoor een of meerdere prestaties Wlz-zorg zijn gedeclareerd in november 2019. Van deze groep maakt een deel gebruik van Wlz-logeeropvang voor (licht) verstandelijk gehandicapten. Er is onderzocht wat het totaal en gemiddeld aantal etmalen logeeropvang is per persoon in november 2019.

Let op

Dit bestand is op 24-12-2021 vervangen. In het nieuwe bestand zijn extra tabellen met uitsplitsingen naar zorgzwaartepakket (zzp) en zorgkantoorregio (zk) toegevoegd. Tevens zijn de tabellen waar mogelijk geupdatet met cijfers voor 2020.