Aantal personen met logeeropvang in de Wlz, per leeftijdsgroep

Dit maatwerk gaat over het aantal personen dat gebruikt maakt van Wlz-zorg vanuit een mpt waarvoor een of meerdere prestaties Wlz-zorg zijn gedeclareerd in november 2019. Van deze groep maakt een deel gebruik van Wlz-logeeropvang voor (licht) verstandelijk gehandicapten. Er is onderzocht wat het totaal en gemiddeld aantal etmalenlogeer opvang is per persoon in november 2019.