Zorggebruikers van 18 tot 20 jaar met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 mei 2021

Aanvulling op maatwerktabel 'Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag psychische stoornis vanaf januari 2021, peildatum 1 mei 2021', waarin de populatie van 18 tot 20 jarigen in beeld wordt gebracht.

Zie ook: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 mei 2021