Personen met een in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 of 2020 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden

Personen waarover het CIZ in 2015 een Wlz besluit heeft genomen, bij besluiten waarin de uitkomst een aanspraak op een Wlz-subsidie is, is alleen dat deel meegenomen dat geen betrekking heeft op de subsidie.

Aanspraak op partnerverblijf is ook uitgesloten. Verder zijn personen uitgesloten die op 31 december 2014:

  • Wlz-indiceerbaar waren.
  • Een indicatie voor een van de volgende zzp's hadden: VV 4 - 10, VG 4 - 8, SGLVG 1, LG 2, LG 4 - 7, ZG 2 – 5.
  • Een indicatie hadden voor één van de volgende zzp's en 18 jaar of ouder waren: VG 3, LVG 1 – 5.

De gegevens over het totaal aantal inwoner en de gemiddelde uitgaven voor wijkverpleging per zorggebruiker van 65 jaar of ouder (kolom C en D) betreffen gegevens over de gehele bevolking.

Dit maatwerk is een update van het maatwerk "Personen met een in 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 afgegeven Wlz-indicatiebesluit, die eerder geen toegang tot de Wlz hadden"