Gemiddeld en mediaan inkomen van personen met Wlz-zorg uit 1-persoonshuishoudens naar leveringsvorm voor VV4 - VV8, op peildatum 2020

Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor Wlz-zorg met een zorgzwaartepakket VV4 tot en met VV8, is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum. Daarnaast is bij deze groep bepaald wie volgens de inkomens- en belastingstatistieken een 1-persoonshuishouden voert en wat van deze huishoudens het gemiddelde bruto inkomen en de mediaan inkomen per leveringsvorm is.