Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest (schatting) naar veiligheidsregio (indeling 2023), 2020-2023

Het verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis de waargenomen sterfte in de jaren 2015-2019. Eerst wordt voor elk jaar de sterfte per week bepaald. Vervolgens wordt per week een gemiddelde van de sterfte in die week en de zes omliggende weken bepaald. Deze gemiddelde sterfte per week levert een benadering van de verwachte wekelijkse sterfte, er is namelijk nog geen rekening gehouden met de trendmatige vergrijzing van de bevolking. Daarom is de sterfte per week nog herschaald naar de verwachte totale sterfte voor het jaar. Voor 2020 is dit 153 402, voor 2021 is dit 154 887, voor 2022 is dit 155 493 en voor 2023 is dit 156 666. Het aantal voor 2020 is ontleend aan de Kernprognose 2019-2060, het aantal voor 2021 aan de Bevolkingsprognose 2020-2070 (exclusief de aanname van extra sterfgevallen door de coronapandemie), het aantal voor 2022 aan de Kernprognose 2021-2070 (exclusief de aanname van extra sterfgevallen door de coronapandemie) en het aantal voor 2023 aan de Kernprognose 2022-2070 (exclusief de aanname van extra sterfgevallen door de coronapandemie). De marges rond de verwachte sterfte zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in de sterfte per week in dezelfde vijf jaar. Het verwacht aantal overledenen is een schatting. Hoe verder van het begin van de coronapandemie af, hoe onzekerder deze schatting is. 

Deze cijfers zijn naar de regio indeling van 2023. 

Deze publicatie volgt op de op 17 december 2021 gepubliceerde tabel:  Verwacht aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest (schatting) naar veiligheidsregio, 2020-2022