Zvw-GGZ-gebruik van personen met een Wlz-indicatie uitgesplitst naar Wlz-gebruik, in jaar 2021

Voor de populatie personen met een geldige Wlz-indicatie in het verslagjaar 2021 wordt bepaald welke zzp bij de Wlz-indicatie hoort, onderverdeeld naar GGZ W en overig. GGZ W wordt naar zzp uitgesplitst. Ook wordt bepaald of er het hele verslagjaar sprake is van een geldige indicatie of een deel van het jaar.

Vervolgens wordt de Zvw-GGZ die doorloopt na de start van de Wlz-indicatie gekoppeld en worden de Zvw-GGZ-kosten berekend. Ook wordt bepaald of er sprake is van Wlz-gebruik na de start van de Wlz-indicatie. Aantallen en kosten worden weergegeven voor de Basis Zvw-GGZ, de specialistische Zvw-GGZ met en zonder verblijf en de Langdurige Zvw-GGZ. Personen kunnen in meerdere categorieën voorkomen.

Een belangrijke beperking bij dit maatwerk is dat de Zvw-GGZ-kosten tijdens de Wlz-indicatie lastig in beeld te brengen zijn. De specialistische Zvw-GGZ wordt namelijk geregistreerd in DBC’s die maximaal een jaar lopen, en binnen die periode is niet te zeggen wanneer de zorg daadwerkelijk gebruikt is. Dit kan leiden tot een overschatting van de kosten tijdens de Wlz-indicatie. De Basis-GGZ en LGGZ worden geregistreerd in kortere periodes. Bij deze zorg is de inschatting van de kosten gebruikt tijdens de Wlz-indicatie daarom betrouwbaarder.