Mpt-bedrag van personen met gebruik pgb en mpt, naar zzp en deciel van het pgb-bedrag, november 2022

Het mpt-bedrag van personen met gebruik van pgb en mpt in de hele maand november 2022 wordt in dit maatwerk uitgesplitst naar zzp en deciel van het pgb-bedrag.

Om de populatie vast te stellen, zijn de gegevens van het CIZ over Wlz-indicaties gekoppeld aan de gegevens van zorggebruik van Vektis over Wlz-zin en van SVB over Wlz-pgb. In de Wlz-zin gegevens is de leveringsvorm van de zorg bepaald aan de hand van de geleverde hoofdprestaties (bij mpt de zorgvormen zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding). Nevenprestaties zoals vervoer naar dagbesteding en reiskosten van de zorgverlener zijn aan de hoofdprestaties toegewezen op datum van samenloop.

De samenloop van mpt en pgb is per dag bepaald. Alleen personen die de hele maand november gebruik maakten van zowel mpt als pgb zijn meegenomen. Het bedrag dat vanuit de pgb is besteed en het bedrag van het mpt zijn bepaald door de declaraties die (deels) in de maand november liepen te selecteren en daarvan te bepalen welk deel in november viel.

Van het pgb-bedrag zijn per zzp de decielen bepaald. Per deciel wordt een boxplot weergegeven van de spreiding van de bijbehorende mpt-bedragen.