Gebruik Zvw-Wijkverpleging, naar leeftijd, regio en tijdseenheid van de zorgprestatie

In dit maatwerk over gebruik van Zvw-wijkverpleging worden voor de verslagjaren 2015 tot en met 2022 twee tabellensets weergegeven.

Tabellenset 1 betreft personen met gebruik van  Zvw-wijkverpleging in natura tijdens het verslagjaar, die in het verslagjaar in de BRP ingeschreven staan.

Van de populatie is bepaald welke zorgprestaties zijn gedeclareerd in het verslagjaar en welke tijdseenheid bij deze prestaties hoort. De gebruikte tijdseenheden zijn gebaseerd op de codelijst van Vektis en nader gegroepeerd. Zie de bijlage voor de indeling. Naast de tijdseenheid zijn leeftijd en gemeenten van inschrijving in het verslagjaar bepaald. Het aantal personen en aantal uitgevoerde prestaties is uitgesplitst naar gemeente, leeftijdscategorie en tijdseenheid van de declaratie.

Bij een klein deel van de records was de tijdseenheid of het aantal prestaties niet goed geregistreerd. Voor deze records is het aantal prestaties ingeschat op basis van de bij de zorgprestatie verwachtte tijdseenheid en het bedrag van de declaratie, en een verwacht bedrag per prestatie gebaseerd op de records waarbij de tijdseenheden en aantallen prestaties wel correct zijn ingevuld. Het gaat hierbij om ongeveer 5% van de records.

Tabellenset 2 betreft personen met gebruik Zvw-wijkverpleging in natura en vanuit een pgb tijdens het verslagjaar, die in het verslagjaar in de BRP ingeschreven staan. Van de populatie is de leeftijd en gemeenten van inschrijving in het verslagjaar bepaald. Het aantal personen en gedeclareerde bedrag is uitgesplitst naar gemeente en leeftijdscategorie.