Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - Juni 2020

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Maatwerkonderzoek gerelateerd aan COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft geleid tot een toegenomen vraag naar informatie over de in-en uitstroom in de langdurige zorg en het aantal overlijdens onder personen die gebruik maken van zorg uit de Wlz. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS maatwerkonderzoek uitgevoerd naar ‘Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018-2020’ met publicaties vanaf week 17. Bekijk hier het maatwerkonderzoek van week 23.

Daarnaast heeft het CBS in opdracht van het ministerie van VWS maatwerkonderzoek uitgevoerd naar ‘Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020’.  Bekijk hier het maatwerkonderzoek van week2-week22.

Over deze onderzoeken zijn meerdere nieuwsberichten van het CBS verschenen. Bekijk hier het meest recente nieuwsbericht.