Toegankelijkheid

Van toegankelijkheid van langdurige zorg uit de Wlz is sprake, als cliënten die zorg nodig hebben tijdig passende zorg ontvangen.

Deze pagina bevat cijfers over het aantal wachtenden in de langdurige zorg. Om het overzicht te houden zijn de 3 categorieen Urgent plaatsen, Actief plaatsen en Actief wachtenden samen genomen, aangezien deze categorieen  weinig personen bevatten. 

De peildatum is de eerste kalenderdag van het kwartaal.

Wachtenden in de Wlz-zorg uitgesplitst naar wachtstatus per sector

Wachtenden in de Wlz-zorg uitgesplitst naar wachtstatus per sector
2021* 2e kwartaal2021* 3e kwartaal2021* 4e kwartaal
Totaal WlzTotaal wachtenden20.45318.00119.389
Totaal WlzWacht op voorkeur, Niet-actief wachtend17.21715.24616.179
Totaal WlzUrgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden3.2362.7553.210
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)Totaal wachtenden17.46915.73516.947
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend15.29213.63214.488
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden2.1772.1032.459
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)Totaal wachtenden2.2461.8211.869
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend1.7201.3541.333
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden526467536
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorgTotaal wachtenden738445573
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorgWacht op voorkeur, Niet-actief wachtend205260358
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorgUrgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden533185215

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1 kB)

In de tabel "Wachtenden in de langdurige zorg; sector, kwartaal" op MLZ StatLine worden naast bovengenoemde cijfers over wachtenden ook cijfers vermeld waar onderscheidt wordt gemaakt in met/zonder overbruggingszorg en zorgzwaartepakket.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Wachtenden in de langdurige zorg.