Toegankelijkheid

Van toegankelijkheid van langdurige zorg uit de Wlz is sprake, als cliënten die zorg nodig hebben tijdig passende zorg ontvangen.

Deze pagina bevat cijfers over het aantal wachtenden in de langdurige zorg. Om het overzicht te houden zijn de 3 categorieen Urgent plaatsen, Actief plaatsen en Actief wachtenden samen genomen, aangezien deze categorieen  weinig personen bevatten. 

De peildatum is de eerste kalenderdag van het kwartaal.

Wachtenden in de Wlz-zorg uitgesplitst naar wachtstatus per sector

Wachtenden in de Wlz-zorg uitgesplitst naar wachtstatus per sector
2022 4e kwartaal2023 1e kwartaal*2023 2e kwartaal*2023 3e kwartaal*
Totaal WlzTotaal wachtenden24.59123.83923.66523.679
Totaal WlzWacht op voorkeur, Niet-actief wachtend19.02519.15018.84218.893
Totaal WlzUrgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden5.5664.6894.8234.786
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)Totaal wachtenden21.79521.29421.13721.209
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend17.13517.31717.03317.129
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden4.6603.9774.1044.080
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)Totaal wachtenden1.9961.8371.8311.808
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend1.3541.3271.3141.294
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden642510517514
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorgTotaal wachtenden800708697662
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorgWacht op voorkeur, Niet-actief wachtend536506495470
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorgUrgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden264202202192

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1 kB)

In deze tabel op StatLine MLZ worden naast bovengenoemde cijfers over wachtenden ook cijfers vermeld waar onderscheidt wordt gemaakt in met/zonder overbruggingszorg en zorgzwaartepakket.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Wachtenden in de langdurige zorg.