Toegankelijkheid

Van toegankelijkheid van langdurige zorg uit de Wlz is sprake, als cliënten die zorg nodig hebben, deze zorg ook daadwerkelijk binnen de zogenoemde Treeknorm voor aanvaardbare wachttijd ontvangen.

Deze pagina bevat cijfers over het aantal actief wachtenden langer dan de Treeknormen die geen overbruggingszorg uit de Wlz ontvangen.

Deze cliënten worden door het zorgkantoor actief bemiddeld teneinde een passende plaats te vinden voor de levering van zorg in natura.

De peildatum is de eerde kalenderdag van het kwartaal.

Actief wachtenden, langer dan de Treeknormen zonder overbruggingszorg, op langdurige zorg uit de Wlz

Actief wachtenden, langer dan de Treeknormen zonder overbruggingszorg, op langdurige zorg uit de Wlz
2020 1e kwartaal2020 2e kwartaal2020 3e kwartaal2020 4e kwartaal2021 1e kwartaal*
Verpleging en verzorging9969632541
Gehandicaptenzorg1821402111
Geestelijke gezondheidszorg7610132

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (207 bytes)

In de tabel "Wachtenden in de langdurige zorg; sector, kwartaal" op MLZ StatLine worden naast cijfers over actief wachtenden zonder overbruggingszorg ook cijfers vermeld van actief wachtenden met overbruggingszorg en niet-actief wachtenden.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Wachtenden in de langdurige zorg.