Toegankelijkheid

Van toegankelijkheid van langdurige zorg uit de Wlz is sprake, als cliënten die zorg nodig hebben, deze zorg ook daadwerkelijk binnen de zogenoemde Treeknorm voor aanvaardbare wachttijd ontvangen.

Deze pagina bevat cijfers over het aantal actief wachtenden langer dan de Treeknormen die geen overbruggingszorg uit de Wlz ontvangen. Deze cliënten worden door het zorgkantoor actief bemiddeld teneinde een passende plaats te vinden voor de levering van zorg in natura.

Actief wachtenden op langdurige zorg uit de Wlz (langer dan de Treeknormen en geen overbruggingszorg uit de Wlz), personen op peildatum
2018 3e kwartaal 2018 4e kwartaal 2019 1e kwartaal* 2019 2e kwartaal* 2019 3e kwartaal*
Verpleging en verzorging 71 38 31 40
Gehandicaptenzorg 64 33 20 34
Geestelijke gezondheidszorg 4 2 0 11

Actief wachtenden op langdurige zorg uit de Wlz (langer dan de Treeknormen en geen overbruggingszorg uit de Wlz), personen op peildatum

Verpleging en verzorging

Zorg voor ouderen en chronisch zieken door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Gehandicaptenzorg

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Geestelijke gezondheidszorg

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen.

2015 1e kwartaal

Peildatum: 1 januari 2015

2015 2e kwartaal

Peildatum: 1 april 2015
De aantallen wachtenden volgens de registratie door het Zorginstituut geven over deze periode geen betrouwbaar beeld.

2015 3e kwartaal

Peildatum: 1 juli 2015

2015 4e kwartaal

Peildatum: 1 oktober 2015

2016 1e kwartaal

Peildatum: 1 januari 2016
Cijfers exclusief de cijfers van de zorgkantoorregio's 't Gooi, Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord.

2016 2e kwartaal

Peildatum: 1 april 2016

2016 3e kwartaal

Peildatum: 1 juli 2016

2016 4e kwartaal

Peildatum: 1 oktober 2016

2017 1e kwartaal

Peildatum: 1 januari 2017

2017 2e kwartaal

Peildatum: 1 april 2017

2017 3e kwartaal

Peildatum: 1 juli 2017

2017 4e kwartaal

Peildatum: 1 oktober 2017

2018 1e kwartaal

Peildatum: 1 januari 2018

2018 2e kwartaal

Peildatum: 1 april 2018

2018 3e kwartaal

Peildatum: 1 juli 2018

2018 4e kwartaal

Peildatum: 1 oktober 2018

2019 1e kwartaal*

Peildatum: 1 januari 2019
Voorlopige cijfers

2019 2e kwartaal*

Peildatum: 1 april 2019
Voorlopige cijfers

2019 3e kwartaal*

Peildatum: 1 juli 2019
Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine worden naast cijfers over actief wachtenden zonder overbruggingszorg ook cijfers vermeld van actief wachtenden met overbruggingszorg en niet-actief wachtenden.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: wachtenden in de langdurige zorg.

Bron: Zorginstituut Nederland.