Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - April 2024

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Nieuwe StatLine MLZ-tabellen dynamiek

Er is veel vraag naar informatie over personen die in- en uitstromen in de langdurige zorg. Daarom zijn er afgelopen tijd meerdere tabellen ontwikkeld met gegevens over cliëntstromen in de Wlz.

De nieuwe tabel 'Personen met indicatie; grondslag, zzp, stand en in- en uitstroom, kwartaal' focust op de instroom en uitstroom van personen met een Wlz-indicatie. Deze tabel toont op peildatum kwartaal hoeveel personen er zijn ingestroomd ten opzichte van het voorgaande kwartaal en hoeveel personen er zijn uitgestroomd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De uitstroom is nader uitgesplitst naar uitstroom door overlijden. De cijfers worden uitgesplitst naar grondslag, zorgprofiel (zzp) en leeftijd. Bekijk hier de nieuwe StatLine MLZ-tabel Personen met indicatie; grondslag, zzp, stand en in- en uitstroom, kwartaal

Het aantal  personen dat instroomt in de Wlz in de sector verpleging en verzorging (VV4-VV10) met leveringsvorm verblijf of Vpt is in een andere tabel beschreven. Bekijk hier de StatLine MLZ-tabel Personen met Wlz-VV-verblijf of VPT; stand en instroom.

Actualisatie met gegevens over 2022

De StatLine MLZ-tabellen over indicaties, gebruik, besteed en toegekend pgb evenals tabellen over ‘eigen bijdrage’ en ‘uitgaven en volume’ zijn geactualiseerd met gegevens over Wlz zorg en Wmo ondersteuning voor 2022.

Actualisatie monitor instroom personen met een Wlz-indicatie met psychische grondslag

De halfjaarlijkse monitor over de instroom van cliënten met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ (GGZ-wonen) is geactualiseerd met gegevens over geldige indicaties op peildatum 31 december 2023.

Bekijk hier de meest recente publicatie van de Monitor instroom personen met een Wlz-indicatie met psychische grondslag.

Updates publicaties gerelateerd aan COVID-19

In verband met het afgenomen belang van COVID-19 in de sterfte, zal de maandelijkse update van de maatwerktabel over de sterfte aan Covid-19 in de langdurige zorg stopgezet worden. De overige COVID-19 gerelateerde updates, zoals de wekelijkse update van de maatwerktabel stromen in de Wlz en de StatLine-tabellen over sterfte zullen ook stopgezet worden. De hierin opgenomen informatie zal in een andere vorm beschikbaar komen binnen de MLZ.

MLZ maatwerkonderzoek

Op de MLZ verschijnen regelmatig maatwerkpublicaties naar aanleiding van aanvullende vragen.

Het  maatwerkonderzoek ‘Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2022' voor het ministerie van VWS geeft een handzaam overzicht van het aantal cliënten in de Wlz naar leveringsvorm en naar sector van indicatie. Bekijk hier het maatwerk Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik in 2022.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd naar personen die instromen in Wlz met verblijf met en zonder behandeling. Hiervoor zijn voor het eerst gegevens gebruikt uit het indicatie-onderzoek over stoornissen en beperkingen van de persoon op het moment dat de aanvraag voor de indicatie is ingediend. Bekijk hier het maatwerk Personen die instromen in Wlz zorg met verblijf naar verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling, beperkingen en stoornissen, 2019.