Personen die instromen in Wlz zorg met verblijf naar verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling, beperkingen en stoornissen, 2019*

Van de totale populatie en van de populatie die instroom met verblijf en van de populatie die instroomt zonder verblijf is bekeken wat de gemiddelde score op de beperkingen-, en stoornissenschalen is. Dit zijn de scores op de beperkingen-, en stoornissenschalen zoals die zijn geregistreerd in het indicatiebesluit dat geldig is op het moment van instroom. De decielscores van het eerste en het negende deciel zijn berekend om de spreiding in beeld te brengen.                                                        

Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van personen die instromen in Wlz zorg met verblijf met behandeling vergeleken met de gemiddelde leeftijd van personen die instromen in Wlz zorg met verblijf zonder behandeling. Dit is weergegeven per sector. Ook is het percentage personen dat binnen 3 jaar na instroom in Wlz zorg met verblijf overlijdt onderzocht voor de groep die instroomt in verblijf met behandeling en de groep die instroomt in verblijf zonder behandeling. Dit is weergegeven per sector.