Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik, in jaar 2022

Voor de doelpopulatie is bepaald welke leveringsvorm de zorg had die zij ontvingen op peildatum, of in jaar 2022. Daarnaast is op basis van de indicaties vastgesteld binnen welke sector iedere cliënt viel.

Dit is een actualisatie van de maatwerk publicatie Aantal personen met een ZP indicatie, naar sector van geïndiceerd profiel, naar gebruik inclusief pgb, in jaar 2021. Let op: wegens gewijzigde methode is er een trendbreuk tussen deze maatwerktabellen.