Actief wachtend

Actief wachtende cliënt: de cliënt heeft direct zorg in een zorginstelling nodig.

Cliënten met een Wlz-indicatie worden tot 2021 geregistreerd in de categorieën actief wachtenden en niet-actief wachtenden. Een actief wachtende cliënt kan een voorkeursaanbieder of -locatie aangeven, maar als daar geen plaats is, regelt het zorgkantoor in overleg met de cliënt en de zorgaanbieder elders een plaats. Iedereen met een Wlz-indicatie die door het zorgkantoor actief bemiddeld wordt om een passende plaats te vinden voor de levering van zorg in natura krijgt de status ‘actief wachtend’.

Vanaf 1 januari 2021 wordt binnen de Wlz gewerkt met een nieuwe indeling in wachtstatussen:

  1. Urgent plaatsen
  2. Actief plaatsen
  3. Wacht op voorkeur
  4. Wacht uit voorzorg

De wachtstatussen 'urgent plaatsen' en 'actief plaatsen' komen in de plaats van 'actief wachtend'. ‘Wacht op voorkeur’ is de opvolger van de oude wachtstatus ‘niet actief wachtend’. De status 'wacht uit voorzorg' betreft de oude status 'Niet wachtend', deze status maakt net als voorheen geen onderdeel uit van de wachtlijstrapportages.

Synoniemen: actief wachtenden