Begeleiding

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Wmo 2015: binnen de Wmo 2015 wordt individuele begeleiding ingezet om de zelfredzaamheid van mensen te behouden, te bevorderen of te compenseren.

Wlz: binnen de Wlz is de begeleiding onderdeel van het pakket aan zorg en ondersteuning dat een persoon nodig heeft.

AWBZ: onder de AWBZ was begeleiding (individueel en in groepsverband) een functie die onder zorg zonder verblijf viel.