Functie

Bepaalde soort zorg die een cliënt kan ontvangen ten laste van de AWBZ (tot 2015) en ten laste van de Wlz (vanaf 2015).

De volgende functies worden onderscheiden: