Besteed bedrag

Geldbedrag dat door een budgethouder vanuit het toegekende persoonsgebonden budget feitelijk besteed is aan langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet, of Zvw (vanaf 2015).