Definitieve cijfers

Cijfers die niet meer zullen worden aangepast.

Naast definitieve cijfers bestaan er ook voorlopige cijfers en nader voorlopige cijfers.