Nader voorlopige cijfers

Cijfers die nog enigszins kunnen worden aangepast.

Bij de kwartaalcijfers over indicatie en gebruik worden nader voorlopige cijfers gepubliceerd. In de voorlopige cijfers is geen rekening gehouden met inschrijving in de GBA. Bij de nader voorlopige cijfers is hier wel rekening mee gehouden. Daarnaast zijn de nader voorlopige cijfers gebaseerd op een dataset die op een later moment aan het CBS is geleverd, waardoor administratieve aanpassingen hierin beter zijn opgenomen.

Bij de cijfers over de nacalculatie binnen het thema Uitgave en volume worden nader voorlopige cijfers gepubliceerd. In de voorlopige cijfers is voor een groot deel van de zorgaanbieders de nacalculatie verwerkt, bij de overige zorgaanbieders wordt uitgegaan van de productieafspraken. Bij de nader voorlopige cijfers zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit steeds meer productieafspraken vervangen door nagecalculeerde productie. Bij de definitieve cijfers worden geen productieafspraken meer gebruikt.

Naast nader voorlopige cijfers bestaan er ook voorlopige cijfers en definitieve cijfers.

Synoniemen: nader voorlopig