Voorlopige cijfers

Cijfers die nog enigszins kunnen worden aangepast.

De cijfers krijgen de status ‘voorlopig’ omdat het soms nodig is om op basis van nagekomen gegevens de cijfers aan te passen.

Naast voorlopige cijfers bestaan er ook nader voorlopige cijfers en definitieve cijfers.