Extramurale zorgprestaties

Specifieke zorgprestaties die bij de bekostiging van extramurale AWBZ-zorg (tot 2015) en extramurale Wlz (vanaf 2015) worden onderscheiden.

Deze zorgprestaties zijn gekoppeld aan functies. Bijvoorbeeld bij de functie persoonlijke verzorging werden de volgende zorgprestaties gehanteerd: persoonlijke verzorging basis, persoonlijke verzorging extra (niet alleen planbare zorg maar ook oproepbare zorg) en persoonlijke verzorging speciaal (zorg in combinatie met hulp bij chronische gezondheidsproblemen en/of een complexe zorgvraag).