Geestelijke gezondheidszorg met begeleiding

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen waarbij sprake is van beschermd wonen met ondersteuning en begeleiding, zonder behandeling. Deze zorg is niet gericht op genezing. Deze zorg valt onder de GGZ C, dit is een hoofdgroep binnen de sector geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 2015 wordt deze zorg gefinancierd vanuit de Wmo 2015, daarvoor vanuit de AWBZ.

Synoniemen: GGZ C