Geestelijke gezondheidszorg met begeleiding

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen waarbij sprake is van beschermd wonen met ondersteuning en begeleiding, zonder behandeling. Deze zorg is niet gericht op genezing. Deze zorg valt onder de GGZ C, dit is een hoofdgroep binnen de sector geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 2015 wordt deze zorg gefinancierd vanuit de Wmo 2015. De intensieve geestelijke gezondheidszorg met begeleiding wordt vanaf 2021 gefinancierd uit de Wlz, dit is de geestelijke gezondheidszorg wonen met intensieve begeleiding, de zogenaamde GGZ W. De overige zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen waarbij sprake is van beschermd wonen met ondersteuning en begeleiding, zonder behandeling blijft onder de Wmo 2015 vallen.

Voor 2015 werd deze zorg gefinancierd vanuit de AWBZ.

Synoniemen: GGZ C