Geestelijke gezondheidszorg met behandeling

Zorg aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen waarbij sprake is van voortgezet verblijf met behandeling.

Voortgezet verblijf betekent dat de cliënt langer dan drie jaar in een GGZ-instelling verblijft omdat dat voor de behandeling nodig is. Deze zorg valt onder de GGZ B, dit is een hoofdgroep binnen de sector geestelijke gezondheidszorg.

Wlz: vanaf 2015 wordt voortgezet verblijf gefinancierd vanuit de Wlz, dat wil zeggen dat de eerste drie jaar van de zorg betaald wordt uit de Zvw, daarna komt die voor rekening van de Wlz.

AWBZ: tot 2015 werd de GGZ-B gefinancierd vanuit de AWBZ.

Synoniemen: GGZ B